หน้าหลัก > นโยบายการจัดส่งสินค้า
นโยบายการจัดส่งสินค้า

การส่งสินค้า

  • คุณจะได้รับสินค้าภายใน 1 - 3 วัน หลังจากชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ความเร็วในการจัดส่งขึ้นอยู่กับที่อยู่ของการจัดส่ง)
  • สินค้าทำการจัดส่งโดยบริษัท Kerry Expressให้ถึงมือคุณโดยปลอดภัย กรุณาตรวจสินค้าที่ได้รับ และ เซ็นต์ใบรับสินค้าให้กับพนักงาน
  • กรุณาจัดเตรียมให้มีผู้รับสินค้าเมื่อได้ทำการนัดหมายวันและเวลาส่งสินค้า หากไม่มีผู้รับสินค้าในวันนัดหมาย คุณต้องจ่ายค่าส่งสินค้าครั้งใหม่ 300 บาท
  • หอม สกิน แอน เซ้นเสส ไม่รับผิดชอบต่อการเช็คบัตรประจำตัวของผู้รับสินค้า หากคุณจัดให้มีผู้อื่นรับสินค้าแทนคุณ และ หอม สกิน แอน เซ้นเสส จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังการตรวจและเซ็นต์รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • อีเมล์แจ้ง หอม สกิน แอน เซ้นเสส ทันที หากคุณได้รับสินค้าผิด ได้รับไม่ครบ หรือพบว่าสินค้าเสียหายเมื่อตรวจรับ กรุณาแจ้งลักษณะความเสียหาย และหมายเลขการสั่งสินค้า​ (รายละเอียดตามใบแจ้งหนี้) เราจะติดต่อกลับคุณเพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าที่ส่งผิด หรือ สินค้าที่เกิดการเสียหายจากการส่ง

 

ค่าส่งสินค้า

  • จัดส่งฟรีทั่วไทยสำหรับยอดสั่งซื้อมูลค่า 500 บาทขึ้นไป
  • คิดค่าบริการจัดส่งสินค้า 100 บาท ราคาเดียวทั่วไทย สำหรับยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 500 บาท