หน้าหลัก > นโยบายการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
นโยบายการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
  • สินค้าที่สั่งซื้อ เมื่อถึงมือลูกค้าแล้วไม่สามารถคืนสินค้าได้ หากคุณเปลี่ยนใจต้องทำการยกเลิกการสั่งซื้อก่อนการยืนยันการสั่งซื้อหรือจัดส่ง
  • หอม สกิน แอน เซ้นเสส ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่เกิดการเสียหายให้คุณโดยเราเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่ง (หนึ่งครั้งเท่านั้น) แต่เราไม่คืนเงินค่าสินค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • คุณต้องอีเมล์แจ้ง หอม สกิน แอน เซ้นเสส ทันทีในวันที่ได้รับสินค้า หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับสินค้าที่ได้รับ เช่น สินค้าเสียหาย ได้รับสินค้าผิด ได้รับสินค้าไม่ครบ กรุณาแจ้งลักษณะความเสียหาย และ หมายเลขการสั่งสินค้า​ (รายละเอียดในใบแจ้งหนี้) เราจะส่งใบแจ้งการเสียหายให้คุณกรอกรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้น กรุณาใส่หมายเลขการสั่งสินค้า​ (รายละเอียดตามใบแจ้งหนี้) และ หมายเลขสินค้าที่เสียหาย
  • ส่งใบอนุมัติการเปลี่ยนคืน และ ใบเสร็จรับเงินตัวจริงมากับสินค้าที่ส่งเปลี่ยนคืน เราจะไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว
  • สินค้าที่เปลี่ยนคืนต้องเป็นสินค้าราคาปกติ และ ยังไม่ถูกแกะกล่อง หรือ เปิดใช้
  • ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่เสียหายประมาณ 7 - 14 วัน
  • หอม สกิน แอน เซ้นเสส สงวนสิทธิ์ในการตัดสินข้อพิพาทต่างๆอันอาจมีขึ้นกรณีการเปลี่ยนคืนสินค้า